Stedelijk College - Eindhoven
Werkzaamheden:
- Workshop met leerkrachten en leerlingen t.b.v. invulling personeels- en overblijfruimtes
- Ontwerp en begeleiding inirchting specifieke ruimtes
Ontwerp en techniek © 2010-2019 Montay Media